Eigendomsvoorbehoud
De vouwwagen, aanhangwagen, onderdelen of andere zaken blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan

Garantie op caravans, vouwwagens of kampeerauto’s
Op gebruikte vouwwagens, aanhangers, onderdelen en reparaties verleent de verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geen garantie. De zaken zijn ter beoordeling volledig te inspecteren door koper, en worden derhalve door koper akkoord bevonden bij aankoop.

Indien koper niet ter zake kundig is kan een technische inspectie door een erkend bedrijf plaatsvinden. De kosten van deze inspectie zijn voor rekening koper.

Betaling
De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden of per bank voldaan zijn bij het afleveren van zaken.

Aansprakelijkheid
Buiten de uitdrukkelijk schriftelijke overeengekomen garanties aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid

Inruil & aankoop van vouwwagens
U garandeert dat u de eigenaar bent van de inruilvouwwagen
U garandeert dat de inruilvouwwagen schadevrij is, althans dat er alleen sprake is van de bij ons bekende schade.
U garandeert dat de inruilvouwwagen is niet op enige wijze (technisch) gemanipuleerd is
U verstrekt ons alle relevante informatie inzake de inruilvouwwagen waarvan u weet/redelijkerwijs kunt weten dat deze voor ons van belang is.

Have no product in the cart!
0